X
GO
Programa İlişkin Bilgiler
Program Adı
:
2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Programı
Program Kısaltması
:
2011 DFD
Program Yılı
:
2011
Program Referans No
 
ZAFER/11-01/DFD
Başvuru Süreci
:
01/06/2011 - 02/12/2011
Program Bütçesi 
:
950.000 (dokuz yüz elli bin) TL
Ajans Destek Miktarı
:
Asgari 20.000 (yirmi bin) TL; Azami 75.000 (yetmiş beş bin) TL
Ajans Destek Oranları
:
%100 (yüzde yüz)
Proje Uygulama Süresi
:
Azami 3 ay
Programın Kapsadığı Bölge
:
TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar - Kütahya - Manisa - Uşak)
Programın Genel Amacı
:
Bölge Planı ile uyumlu bir şekilde, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının; Bölge’nin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik eylemlerin başlatılmasına/gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarının kısa vadede etkili olmasına katkı sağlayacak stratejik faaliyetlerin desteklenmesi
Programın Öncelikleri
:
1.Bölge’nin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün ve tanınırlığının arttırılması
2.Bölge’nin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi
3.Bölge’de etkin işbirliği ağları oluşturulması ve Bölge’nin bilgi & iletişim altyapısının geliştirilmesi
4.Bölge’nin yaşam kalitesinin arttırılması
 2011DFD Sözleşmeye Bağlanan Projeler Listesi

“2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı” kapsamında Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin oluşturduğu TR33 Bölgesi’nden toplam 16 proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan değerlendirme neticesinde söz konusu projelerin hepsi baraj puan olan 70 (yetmiş) puanı geçerek başarılı olmuşlardır. Afyonkarahisar ilinden 3, Kütahya ilinden 7, Manisa ilinden 1, Uşak ilinden 5 proje desteklenmeye hak kazanmıştır.