X
GO
Programa İlişkin Bilgiler
Program Adı
:
2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Programı
Program Kısaltması
:
2015 DFD
Program Yılı
:
2015
Program Referans No
TR33/14/DFD
Başvuru Süreci
:
31/12/2015 - 08/01/2016
Program Bütçesi
:
500.000 (beş yüz bin) TL
Ajans Destek Miktarı
:
Asgari26.000 (yirmi altı bin)TL; Azami50.000 (elli bin) TL
Ajans Destek Oranları
:
%100 (yüzde yüz)
Proje Uygulama Süresi
:
Azami 3 ay
Programın Kapsadığı Bölge
:
TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar - Kütahya - Manisa - Uşak)
Programın Genel Amacı
:
TR33 Bölgesi’nin kalkınma sürecini hızlandırmaya yönelik kritik öneme haiz ve aciliyet taşıyan planlama, araştırma, fizibilite, etüt vb. yatırım bileşeni olmayan ancak yatırımların şekillenmesinde veya ulusal ve bölgesel planlarda yer alan hedefler ile stratejilerin hayata geçirilmesinde önem arz eden faaliyetlerin ve çalışmaların desteklenmesi.
Programın Öncelikleri
:

 

  1. Yerel Ekonomik Gelişme Programı (Turizm, Sanayi, Ulaşım) 2015-2017 kapsamında yapılacak fizibilite çalışmaları
  2. Çevre korunması ve sürdürülebilir çevre yönetimi
  3. Yenilenebilir enerji üretimi ve enerji verimliliği
  4. Bölge içi, kırsal-kentsel alanlar arası gelişmişlik farklarının azaltılması
  5. İstihdamı artırıcı faaliyetler, istihdam yoğun sektörlerin geliştirilmesi
  6. Bölgeye özgü sosyal sorunların tespit edilmesi ve bunlara yönelik çözüm üretilmesi

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı” kapsamında Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin oluşturduğu TR33 Bölgesi’nden toplam 34 proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu projelerin 11’i başarılı olmuştur. Afyonkarahisar, Kütahya ve Manisa illerinden 3’er, Uşak ilinden 2 olmak üzere toplam 11 proje desteklenmeye hak kazanmıştır.


 2015-01 DFD Değerlendirme Sonuçları (05.11.2015)

 

 2015-02 DFD Degerlendirme Sonuçları (25.11.2015)

 

 2015-03-dfd-degerlendirme-sonuclari-22.12.2015