X
GO
Programa İlişkin Bilgiler
Program Adı : Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı
Program Kısaltması
: SKMDP
Program Yılı : 2012
Program Referans No : TR33/12/SKMDP
Başvuru Süreci : 26/11/2012 – 25/01/2013
Program Bütçesi 
: 9.800.000 (dokuz milyon seiz yüz bin) TL
Ajans Destek Miktarı
: Asgari: 25.000 (yirmi beş bin) TL; Azami 200.000 (iki yüz bin) TL 
Ajans Destek Oranları : %25 (yüzde yirmi beş) - %90 (yüzde doksan)
Proje Uygulama Süresi
: 9 ay
Programın Kapsadığı Bölge
: TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar - Kütahya - Manisa - Uşak)
Programın Genel Amacı
: TR33 Bölgesi’nin sürdürülebilir ve dengeli sosyal kalkınması ile toplumsal gelişimine katkı sağlanması
Programın Öncelikleri :
  1. Sosyal yaşam olanaklarının yenilikçi yöntem ve uygulamalarla geliştirilmesi
  2. Dezavantajlı grupların sosyal içermelerinin ve hizmetlere eşit erişiminin sağlanması
  3. Gelişmekte olan hizmet/üretim yapısında ihtiyaç duyulacak beşeri ve sosyal sermayenin oluşturulması
  4. Kırsal kesimde beşeri kaynakların geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması
 SKMDP Başvuru Rehberi

“2012 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin oluşturduğu TR33 Bölgesi’nden toplam 195 proje başvurusu yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu projelerin 69’u başarılı bulunmuş,2 yararlanıcı sözleşme imzalamamıştır. Afyonkarahisar ilinden 21, Kütahya ilinden 13 (1 proje uygulama aşamasında fesih olmuştur), Manisa ilinden 19, Uşak ilinden 13 olmak üzere toplam 66 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Program kapsamında Bölgemize toplam 28.682.190,75 TL yatırım yapılmıştır. Bu yatırımın 16.241.871,22 TL’si Ajansımız tarafından; 12.440.319,53 TL’si ise eş finansmanlar tarafından karşılanmıştır.

 SKMDP Sözleşmeye Bağlanan Projeler Listesi

istatistikler için tıklayınız