X
GO
Programa İlişkin Bilgiler
Program Adı
:
2012 Yılı Teknik Destek Programı
Program Kısaltması
:
2012 TD
Program Yılı
:
2012
Program Referans No
:
ZAFER/2012/TD
Başvuru Süreci
:
I.DÖNEM:02.07.2012-31.08.2012
II.DÖNEM:03.09.2012-31.10.2012
III.DÖNEM:01.11.2012-28.12.2012
Program Bütçesi 
:
310.000 (üç yüz on bin) TL
Ajans Destek Miktarı
:
Azami 15.000 (on beş bin) TL
Ajans Destek Oranları
%100 (yüzde yüz)
Proje Uygulama Süresi
:
Azami 1ay
Programın Kapsadığı Bölge
:
TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar - Kütahya - Manisa - Uşak)
Programın Genel Amacı
:
Herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması
Programın Öncelikleri
:
  1. Planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi
  2. Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalar için eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ile uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerin desteklenmesi

 “2012 Yılı Teknik Destek Programı” kapsamında Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinin oluşturduğu TR33 Bölgesi’nden toplam 80 faaliyet başvurusu yapılmıştır. Ajans uzmanlarınca yapılan değerlendirme neticesinde bu başvurulardan 60 tanesi başarılı bulunmuştur. Programın bütçesi yetmediği için 37 faaliyet desteklenmiştir. Buna göre, Afyonkarahisar ilinden 10, Kütahya ilinden 10, Manisa ilinden 4, Uşak ilinden 13 faaliyet başvurusu desteklenmeye hak kazanmıştır.

No Başvuru Sahibi Faaliyet Adı İl
1 T.C. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kütahya İl Koordinatörlüğü Proje Yazma ve Yürütme Konusunda Kurum Personelinin Kapasitesini Artırma Eğitimi Kütahya
2 Kütahya Belediyesi Kütahya Belediyesi Mevzuat Eğitimi Kütahya
3 Maliye Bakanlığı Afyonkarahisar Defterdarlığı Kurumsal Verimlilikte Hizmet Kalitesinin Arttırılması ve Sürdürülebilirliği Afyonkarahisar
4 Afyonkarahisar Valiliği Kendimi Geliştiriyorum Afyonkarahisar
5 T.C. Manisa İl Özel İdaresi CBS/CAD Uygulamaları ile Yenilikçi Hizmetler Manisa
6 Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarımsal Yayımda Başarı İçin Kişisel Gelişim Eğitim Manisa
7 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Harita Programlarının Kullanımı (NETCAD) Afyonkarahisar
8 Uşak Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mühendislik Uygulamalarının Bilgisayar Destekli Isıl Analizi Eğitimi Uşak
9 Banaz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Netcad Eğitimi ile Mesleki Kapasiteyi Geliştirme Uşak
10 Köprübaşı Belediyesi Köprübaşı Büyükşehire Hazırlanıyor Projesi Manisa
11 Çobanlar Kaymakamlığı Proje Dilini Hayatımıza Katmak Afyonkarahisar
12 Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Akhisar Süperlig'te,  Okulları Süper Kalite Manisa
13 Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası KUTSO Kurumsallaşmaya Devam Ediyor Kütahya
14 Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenin İletişimci ve Kolaylaştırıcı Rolü Uşak
15 Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Afyonkarahisar
16 T.C. Sağlık Bakanlığı - Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İlk İlacım İletişim Olsun Kütahya
17 Kütahya İl Özel İdaresi Netcad Sertifika Eğitim Programı Projesi Kütahya
18 Uşak İl Emniyet Müdürlüğü/Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadelede Uzmanlaşma Uşak
19 Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Propolis Kütahya
20 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uşak İl Koordinatörlüğü Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi Uşak
21 Kütahya Halk Sağlığı Müdürüğü Dilimin Ucunda Sıhhat Kütahya
22 Uşak Sanayici ve İş Adamları Derneği Uşak Dış Ticarette Büyüyor! Uşak
23 Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlıkta Proje Sağlıklı Proje Kütahya
24 Aslanapa İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Proje Yazma Ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi Kütahya
25 Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası Uşak İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Konusunda Uzmanlaşıyor Uşak
26 Afyonkarahisar Hür Sanayici ve İşadamları Derneği Yeni İhracatçılar için Dış Ticaret Afyonkarahisar
27 Ulubey İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları Uşak
28 Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği Katı Atıkları Düzenli Depolama ve Biyogaz enerji Üretiminde Verimliliğin Sağlanması Eğitimi Afyonkarahisar
29 T.C. Uşak Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Zamanla Stresin Üstesinden Gelebilmek Uşak
30 Tüm Sağlık Mensupları Derneği Proje Yazma-Yönetme Kapasitesini Geliştirme Uşak
31 Uşak İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü İç Kontrol Sistemi Kurulması Projesi Uşak
32 Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi Hastane Çalışanlarının Strese Karşı Zaferi Kütahya
33 Dazkırı Kaymakamlığı Dazkırı’da Protokol Ve Kalite Eğitimleri Afyonkarahisar
34 Sandıklı Kaymakamlığı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Kalite Altyapısının Geliştirilmesi Afyonkarahisar
35 Sivaslı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Proje Yazma ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi Uşak
36 Afyonkarahisar Ticaret Ve Sanayi Odası Kurumsallaşma, İletişim Teknikleri, Stres Kriz Toplantı Ve Zaman Yönetimi Eğitimleri Afyonkarahisar
37 Uşak Teknik Elemanlar Derneği Uşak Teknik Elemanları ANSYS Öğreniyor Uşak